topsport (statuut)

introslide-small2

TOPSPORT (STATUUT)

ALGEMEEN
De Universiteit Antwerpen geeft topsportstudenten de mogelijkheid om bijzondere faciliteiten aan te vragen voor onderwijs en/of examens.

 

____________________

 

WIE KOMT IN AANMERKING ?
Onder topsportstudenten verstaan wij studenten die actief zijn op een topsportniveau binnen een sportclub of sportfederatie. Het Commissariaat voor de Sport van de Universiteit Antwerpen beslist over de toekenning van het topsportstatuut. Hier vind je enkele voorbeelden van minimumvereisten per sport terug.

 

WAT KAN JE VERWACHTEN ?
Studenten die actief aan topsport doen, kunnen, na overleg en goedkeuring van alle betrokken partijen binnen de Universiteit Antwerpen, beschikken over een aangepast studietraject en/of examenrooster indien hun activiteiten als topsporter dit vereisen.

 

WANNEER AANVRAGEN ? (!)
Indien je tijdens het eerste semester bijzondere faciliteiten wil verkrijgen voor onderwijs en/of examens, dien je jouw aanvraag bij voorkeur in voor 21 september 2018. Als je pas in het tweede semester faciliteiten wil aanvragen, moet je aanvraag uiterlijk voor 8 februari 2019 ingediend worden.

 

HOE AANVRAGEN ?
Vul hier het online formulier in en maak een afspraak met de coördinatoren.

 

VRAGEN?
Nils Van de Velden, Coördinator Topsportstatuten
nils.vandevelden@uantwerpen.be
+32 (0)3 265 37 44

Meer info
Meer sport
Meer cultuur